Zwroty i reklamacje

Kategorie

Zwroty i reklamacjeZWROT PRODUKTÓW

Wychodząc na przeciw oczekiwaniom naszych klientów dajemy możliwość odstąpienia od umowy bez podania jakichkolwiek przyczyn w terminie do 14 dni od otrzymania zamówienia. Dotyczy to wyłącznie sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się tylko do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupów w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą (nie dotyczy osób prowadzących jednoosobową działalność).

Proszę pamiętać o odpowiednim przygotowaniu i zabezpieczeniu towaru do transportu (przesyłki uszkodzone nie będą przyjmowane). Przed wysłaniem prosimy o wypełnienie formularza zwrotu lub zgłoszenie mailowe na adres kontakt@meblekolonialne24.pl. Kupujący jest zobowiązany do pokrycia wszystkich bezpośrednich kosztów zwrotu rzeczy (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania do sklepu).

Produkt nie może być używany oraz musi posiadać oryginalne opakowanie.


Przesyłkę wyślij na adres:
Meble Kolonialne 24
Ul. Wodociągowa 1
32-700 Bochnia

Nie przyjmujemy paczek za pobraniem oraz nie odbieramy z paczkomatu. REKLAMACJA TOWARU

Wszystkie reklamacje dotyczące produktów lub sklepu internetowego możesz złożyć 
mailowo za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@meblekolonialne24.pl

Co napisać w reklamacji?
Zaleca się podanie w opisie reklamacji:

  1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości lub braku zgodności z umową;

  2. żądania sposobu doprowadzenia do zgodności z umową lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy lub innego roszczenia; oraz

  3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji.

Wymogi podane powyżej mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji. W razie zmiany podanych danych kontaktowych przez składającego reklamację w trakcie rozpatrywania reklamacji zobowiązany jest on do powiadomienia o tym Sprzedawcy.
Do reklamacji mogą zostać załączone przez składającego reklamację dowody (np. zdjęcia, dokumenty lub produkt) związane z przedmiotem reklamacji.
Możemy także zwrócić się do składającego reklamację z prośbą o podanie dodatkowych informacji lub przesłanie dowodów (np. zdjęcia), jeżeli ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez nas.
 
Kiedy otrzymasz odpowiedź na reklamację ?
Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej otrzymania.